Atlas hub

Opeňka měnlivá

Kuehneromyces mutabilis

Jak vypadá

Klobouky plodnic vyrůstajících v trsech jsou široké 30-60 mm, žlutohnědé až rezavě hnědé, mírně vyhrblé, s tmavším středem, hladké. Na jejich okrajích bývá tmavší pruh, zejména za vlhka.

Lupeny jsou husté, v mládí hlínově světle okrové, později tmavě rezavě hnědé.

Třeň je tuhý, trubicovitě dutý, je často prohnutý a má blanitý, někdy mizící prsten. Pod ním je třeň mírně tmavohnědě šupinatý, dole úplně tmavý, takže poněkud připomíná třeň penízovky sametonohé.

Dužnina je bělavá, pleťová, ve třeni rezavě hnědá a má příjemnou vůni i chuť.

Výtrusy jsou velké 6-7 x 4-4,5 um, elipsoidní, hladké. Výtrusný prach je rezavě hnědý.

Kdy roste

Od května do listopadu.

Kde hledat

Na pařezech i kmenech listnatých stromů, zejména buků, lip a kaštanů, můžeme ji však najít i na zemi v blízkosti pařezů. Její plodnice vyrůstají v různě velkých trsech.

Využití

Je to velmi dobrá jedlá houba, vhodná zejména do polévek, omáček, míchanic a pod maso. Doporučuje se před přidáním do polévky podusit opeňky na tuku - zlepší se tím chuť polévky.

K jídlu se sbírají jenom kloboučky, protože třeně jsou příliš tuhé. Opeňka je křehká a snadno se láme, takže dost spatně snáší přepravu.

Možnost záměny

Může se zaměnit s třepenitkami, penízovkami nebo jinými pařezovými houbami, ovšem jen z neznalosti, protože znaky jsou dobře rozlišitelné.

Třepenitka svazčitá (Hypholoma fasciculare) je hořká, nejedlá, se špinavě zelenými lupeny.

Třepenitka cihlová (Hypholoma sublateritium) je neškodná, méně hořká a od opeňky se dost liší cihlově červenou barvou na temeni klobouku i tím, že nemá tmavě šupinkatou spodní část třeně.

Třepenitka maková (Hypholoma capnoides) se od opeňky snadno pozná podle makově šedých lupenů.

Nejvíce se opeňce podobá penízovka sametonohá (Flammulina velutipes), která je také jedlá a výborná. Má sametově hnědý až černý třeň.

Všechny tyto houby rostou v trsech na pařezech. Opeňka se však od nich odlišuje především tmavým pruhem na okraji klobouku (ten je ale za sucha nevýrazný) a prstenem. Třepenitky a ni penízovka prsten nemají. Opeňka by se mohla zaměnit i s čepičatkou jehličnatou, která obsahuje amatoxiny.

Z lásky k houbaření od roku 2001
© NaHouby.cz